BLIK OP DE JAREN '60

De naam Cobra is afgeleid van de beginletters van de steden waar de schilders werkzaam waren: Copenhagen, Brussel en Amsterdam. De kunstenaars van COBRA zetten zich af tegen de bestaande kunstopvattingen en vonden dat iedereen zich op kunstzinnig gebied vrij en onbelemmerd moest kunnen uiten. De leden van de Provo beweging in de jaren 60 protesteerden op een ludieke manier tegen de atoombom, de Vietnam oorlog, het gezag, de kerk en de milieuvervuiling.

Vertaling naar kunst

Er waren kunstenaars actief in die jaren die op het snijvlak van deze drie bewegingen acteerden. De seksuele revolutie vond ook in die jaren plaats en was een verandering in de maatschappij waarin de kijk op omgang met elkaar en seksualiteit in een ander daglicht kwamen. Anton Martineau was zo’n kunstenaar: in zijn werk speelt spontaniteit, vrijheid, erotiek en dramatiek een grote rol in zijn portretten en stillevens.

Vaak vervuld met tegenstellingen des levens zoals vreugde versus angst, de liefde (voor het leven) versus de dood.

Meestal lyrisch, altijd figuratief. Alhoewel Martineau zich verwant voelde met het gedachtengoed van de Cobra, sloot hij zich nooit aan bij deze beweging, vanwege zijn sterke drang naar vrijheid.

Martineau woonde in Amsterdam en deed een opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) en de Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam). Anton Martineau is een kunstenaar van internationale allure, hij exposeerde in 1967 met Saura en Tapies bij galerie Stadler in Parijs. Zijn oeuvre bestaat uit schilderijen, tekeningen en grafiek in een sterk expressionistische figuratieve stijl. In zijn werk speelt de spontane tekenkunst een belangrijke rol.

Zinnelijke belevingen

Onderwerpen zijn – op de eerste plaats – de mens, dansende paren, tango, erotiek, dramatiek van de liefde en de dood, vreugde en angst, absurde portretten en stillevens. Zijn lyrische stijl werd soms gerekend tot de internationale nieuwe figuratie maar vertoont ook verwantschap met het expressionisme van Cobra en Lucebert. Hij was dan ook bevriend met Karel Appel, Corneille en de dichter Gerrit Kouwenaar.

De ontwikkeling in zijn werk in het midden van de jaren 1960 samen met de tijdgeest van de Provo-beweging en de seksuele revolutie. De lust die Martineau beleeft aan het schilderen en omgaan met de materie olieverf moge blijken uit zijn vergelijking van de zinnelijke beleving van het uitknijpen van een tube verf met een orgasme, …

Werk van Martineau is in bemiddeling bij Art Dumay