Luxury

Art Dumay heeft een lange en gevestigde naam op het gebied van verkoop van klassieke en moderne kunst. De jongste telg binnen dit bedrijf is Art Dumay Luxury. Deze bedrijfstak richt zich, zoals als de naam al suggereert, op het taxeren en bemiddelen van  luxe goederen zoals bijzondere juwelen en exclusieve wijnen. Verkoop vindt plaats via Catawiki. 

Taxeren van juwelen

Knipsel

Het taxeren van juwelen is een vak apart en komt heel precies. Wanneer u aanschuift bij een van onze taxateurs tijdens een Kunst & Curiosadag krijgt u een eerste globale taxatie.

Inname

Na de globale taxatie kunnen we uw juwelen, met uw goedkeuren, innemen voor verder onderzoek. Van de taxateurs ontvangt u een afgiftebewijs met daarbij een foto van de juwelen die u ingeleverd heeft.

Bewaren

De juwelen worden bij ons in het pand in een speciale, veilige ruimte bewaard. Ook zijn de sieraden verzekerd tijdens het vervoer door onze taxateur en gedurende de tijd dat de juwelen in ons pand verblijven.

Onderzoek

Onze taxateur zal de juwelen uitgebreider onderzoeken. Hierbij wordt onder andere gefocust op de 4 C’s van diamanten (cut, clarity, colour en ct). Ook wordt hierbij nog preciezer de waarde bepaald en onderzocht of het juweel geschikt is voor bemiddeling.

Voorstel

Na het uitgebreide onderzoek ontvangt u van ons een voorstel voor eventuele bemiddeling.

Akkoord

Na uw akkoord gaan we voor u aan de slag met het bemiddelen van de juwelen!