Algemene voorwaarden & Werkwijze

Wanneer een kunstwerk bij Art Dumay in bemiddeling wordt genomen, draagt Art Dumay zorg voor het gehele traject van fotograferen, aanbieden, verkopen en verzenden. Alle communicatie met geïnteresseerden en kopers wordt door Art Dumay verzorgd. Om de bemiddeling in goede banen te leiden wordt het werk gedurende het proces verzekerd opgeslagen in het pand van Art Dumay.

(Bij bemiddeling)

Aanbieden

Het proces begint met het zorgvuldig fotograferen en omschrijven van het te bemiddelen werk. Vervolgens biedt Art Dumay het werk aan op een veilingwebsite of op een andere wijze. Dit gebeurt altijd naar inzicht van Art Dumay. Het is uiteraard mogelijk om informatie over het geselecteerde platform bij Art Dumay te vergaren.

Duur van de overeenkomst

De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar na de afgesproken ingangsdatum. Mochten er werken na uiterlijk 12 maanden niet verkocht zijn, dan nemen wij contact met u op om een retourafhaling in te plannen.

Online of offline verkopen

Het werk wordt enkel verkocht als de zogenaamde Reserve Price (RP) wordt behaald óf als er geen RP voor het werk afgesproken is. De Reserve Price is de ondergrens waaronder een werk niet verkocht mag worden; deze wordt met u bepaald.

Er bestaat een grote kans dat uw werk aangeboden zal worden op een veilingwebsite. Het is dan vanzelfsprekend niet toegestaan om zelf te bieden om de prijs op te voeren. Middels een IP-adres check kan nauwkeurig in beeld gebracht worden door wie er wordt geboden op een kavel. Art Dumay Vertrouwt hierin op uw eerlijkheid.

Verzenden

De koper dient binnen 3 werkdagen te betalen aan het platform. Nadat de koper het geboden bedrag heeft voldaan wordt het werk goed beschermd ingepakt en binnen 3 werkdagen door Art Dumay verzonden. Het werk wordt verzekerd voor transport. De koper heeft het recht om het werk na ontvangst binnen 14 dagen te retourneren (recht koop op afstand). Tot het moment dat de betaling van de koper binnen is, verzendt Art Dumay niets.

Betaling

Uitbetaling vindt plaats nadat het platform betaald heeft aan Art Dumay, doorgaans duurt dit 4 tot 8 weken. De uitbetaling geschiedt na verkoop van alle ingebrachte te bemiddelen werken. De financiële afhandeling betreft de daadwerkelijk verkochte, betaalde en gehouden werken door kopers.

Uitbetaling

U ontvangt na verkoop van alle ingebrachte werken een netto vergoeding zoals met u afgesproken. Daarnaast ontvangt u na verkoop van alle ingebrachte werken een inkoopverklaring per email. Deze dient u ingevuld en ondertekend retour te sturen aan inkoopverklaring@artdumay.nl, of per post aan Art Dumay, Cockeveld 4, 5672AE Nuenen. De betaling door Art Dumay geschiedt tussen de 6 en 8 weken; nadat de door u getekende inkoopverklaring per post of e-mail door Art Dumay is ontvangen.

Communicatie

Vanuit Art Dumay wordt enkel gecommuniceerd na verkoop van alle ingebrachte werken of uiterlijk na 12 maanden. Tussentijds zal Art Dumay u niet benaderen.   

Art Dumay zal de best mogelijke verkooptrajecten bewandelen ten einde uw werk te verkopen. Dat betekent dat Art Dumay naar eigen inzicht het te kiezen kanaal inzet. 

Verkoopmogelijkheden

Art Dumay zet haar marketingmiddelen in ter promotie van uw werk, maar doet dit naar eigen inzicht op basis van ervaring en mogelijkheden in de markt en bij prospects. De werken kunnen rechtstreeks aangeboden worden aan prospects of kunnen zich in een extern verkooptraject bevinden. 

Retourgave werken

De door u in consignatie gegeven werken blijven, tot verkoop aan een externe partij, eigendom van uzelf.   

Gedurende de contractperiode, waarin het werk voor verkoop zal worden bemiddeld door Art Dumay, kunnen de werken door u niet voortijds teruggetrokken worden uit verkoop bij Art Dumay.

Een maand voor het aflopen van het contract kunt u aangeven het werk retour te willen, dit kan onder bepaalde omstandigheden:

– Mits het werk geen onderdeel is van een aanwijsbaar verkooptraject bij een prospect of klant van Art Dumay

– Mits op het werk geen optie rust

Of er sprake is van bovenstaande omstandigheden, hoort u bij het informeren naar de mogelijkheden van eventuele retour verkrijging.

Art Dumay kan echter wel tussentijds, gedurende de looptijd van het contract, beslissen om de werken retour te geven aan u, als voor de werken, na onderzoek en diverse verkoopacties, geen potentie of verkoopmogelijkheden blijken te zijn. Art Dumay zal dit retourgave verzoek schriftelijk aan u mededelen.

Registratie en verzekering

De overgedragen werken verkeren in goede staat, mits anders vermeld in de correspondentie met u (eventuele gebreken). Uw werken zijn door Art Dumay tijdens de duur van de consignatieovereenkomst verzekerd voor tenminste het bedrag wat u bij verkoop ontvangt zoals afgesproken tussen u en Art Dumay en bevestigd door Art Dumay.

Eventuele benodigde verandering aan de werken, waaronder een nieuwe lijst, geschiedt op basis van inzicht van Art Dumay ten einde de verkoopkansen te bevorderen. Oude materialen, zoals de oude lijst, worden bij het werk bewaard.